Tarikh Penting

Tarikh Akhir Penerimaan Abstrak: 15 Jun 2017   17 Julai 2017

 

Tarikh Akhir Penerimaan Kertas Kerja: 29 Julai 2017   13 Ogos 2017

 

Pendaftaran Awal (Early Bird): 30 Jun 2017

 

Tarikh Konferensi: 25 -26 September 2017

 Kertas kerja yang dihantar perlu disertakan dengan nama, jawatan, alamat dan no telefon. Sila rujuk template yang disediakan oleh urusetia.

Sila hantar Kertas Kerja / Makalah / kepada Sekreteriat secara online di: www.kaib.com.my

Home Tarikh Penting