Tema & Sub-Tema

Tema utama ialah “Kesejagatan Islam: Peranan & Sumbangan Institusi Islam Dalam Era Digital”.

Bagi memperbanyak dan meluaskan perbincangan dalam bidang akademik di kepulauan Borneo, KAIB XIII 2020 menyediakan beberapa sub-tema, iaitu;

 • Sains Sosial & Politik
 • Pendidikan
 • Tamadun & Manuskrip
 • Dakwah
 • Halal
 • Zakat & Wakaf
 • Metod Pedagogi
 • Ilmu & Amal
 • Ko-Kurikulum
 • Media Elektronik
 • Sukan/Riadah
 • Pemikiran
 • dan lain-lain yang berkaitan isu umat Islam di Kepulauan Borneo.
Home Pendaftaran Tema & Sub-Tema