www.kaib.com.my

  • KAIB XIII 2020 Bakal Berlangsung di Kuching, Sarawak

    Konferensi Antarabangsa Islam Borneo kali ke 13 2020 bakal berlangsung di Kuching Sarawak. Setelah genap 12 tahun penganjuran KAIB yang dilakukan secara bergilir diantara universiti dan institusi pengajian tinggi diseluruh kepulauan Borneo, kini giliran KAIB 13 2020 kembali semula ke Kuching Sarawak. Tema utama KAIB 13 pada tahun ini adalah “Kesejagatan Islam: Peranan & Sumbangan Institusi Islam Dalam Era Digital”. Bagi memperbanyak dan meluaskan perbincangan dalam bidang akademik di kepulauan Borneo, KAIB XIV 2020 turut mengmbangkan beberapa topik laian dalam sub-tema Konferensi.