Tema & Sub-Tema

Tema KAIB X 2017 "Tamadun Islam di Kepulauan Borneo: Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah" lagi...

Download Template

Setiap kertas kerja yang dihantar mestilah menggunakan template yang disediakan download template

Pendaftaran Online

Setiap pembentang mesti mendaftar dan memuatnaik abstrak serta kertas kerja penuh secara online

Keynote Speakers

KAIB 10 2017 telah mengundang beberapa tokoh akademik bagi berkongsi idea dan  lagi...

Anjuran Bersama