Tarikh Penting

Tarikh Akhir Penerimaan Abstrak: 25 Jun 2020

 

Tarikh Akhir Penerimaan Kertas Kerja: 31 Julai 2020

 

Tarikh Konferensi: 22 -24 September 2020

 Kertas kerja yang dihantar perlu disertakan dengan nama, jawatan, alamat dan no telefon. Sila rujuk template yang disediakan oleh urusetia.

Sila hantar Kertas Kerja / Makalah / kepada Sekreteriat secara online di: www.kaib.com.my

Home Tarikh Penting