Tema & Sub-Tema

Tema utama ialah “Tamadun islam di Kepulauan Borneo: Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah”.

Bagi memperbanyak dan meluaskan perbincangan dalam bidang akademik di kepulauan Borneo, KAIB X menyediakan beberapa sub-tema, iaitu;

 • Halal
 • Wakaf
 • Zakat
 • Sejarah Ketibaan dan penyebaran Islam di Borneo
 • Tokoh-tokoh ilmuan Islam Borneo
 • Dakwah & Politik
 • Ekonomi dan Kewangan Islam
 • Sistem Perbankan dan Kewangan Islam
 • Pengurusan & Perniagaan Islam
 • Pendidikan Islam
 • Sosio Budaya
 • Pertanian & Perdagangan
 • Teknologi Perhutanan
 • Industri, Sains & Teknologi
 • Teknologi Pembuatan
 • Dan lain-lain yang berkaitan isu umat Islam di Kepulauan Borneo.
Home Pendaftaran Tema & Sub-Tema