www.kaib.com.my

  • Mesyuarat Post KAIB X 2017 di Sarawak

    Mesyuarat post Konferensi Antarabangsa Islam Borneo ke 10 (KAIB X 2017)  telah berlangsung pada 29 Januari 2018 di Universiti Teknologi MARA Sarawak. Mesyuarat dihadiri oleh Rektor-Rektor Universiti di Kepulauan Borneo antaranya Rektor Universiti Teknologi MARA Sarawak dan Sabah, wakil Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei, Darusssalam, Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur,