Tema & Sub-Tema

Tema KAIB IX 2016 "Melestari Halal dan Memperkasa Dakwah di Borneo" lagi...

Download Template

Setiap kertas kerja yang dihantar mestilah menggunakan template yang disediakan download template

Pendaftaran Online

Setiap pembentang mesti mendaftar dan memuatnaik abstrak serta kertas kerja penuh secara online

Keynote Speakers

KAIB 9 2016 telah mengundang beberapa tokoh akademik bagi berkongsi idea dan  lagi...

Anjuran Bersama